Lakiernie

Oferujemy:

 • kompletne lakiernie pod klucz dla wszystkich gałęzi produkcji
 • urządzenia lakiernicze dla laboratorium technicznego
 • maszyny i urządzenia lakiernicze
 • lakierowanie elektrostatyczne i systemy separacji potencjału
 • systemy automatycznej zmiany koloru
 • systemy automatycznego mieszania i dozowania farby 1K, 2K, 3K
 • roboty lakiernicze, manipulatory
 • mieszalnie farb
 • części zamienne dla aplikacji lakierniczej
 • rozpylacze wysokoobrotowe (dzwonki)
 • zaworki, „Pigi”, węże, zmieniacze koloru, mieszacze statyczne
Robot lakierniczy
Lakiernia Omega
Dysk lakierniczy
Manipulator
Dzwonek lakierniczy
Robot lakierniczy
Robot lakierniczy