Optymilizacja procesów lakierniczych

Oferujemy również modernizacji istniejących obiektów lakierniczych:

  • dostosowanie aplikacji do lakierowania farbami wodorozcieńczalnymi
  • automatyzacja procesów lakierniczych
  • modernizację lakierni
  • wdrożenie lakierowania elektrostatycznego

Usprawniamy procesy lakiernicze:

  • ograniczenie zużycia farby
  • optymilizacja procesu zmiany farby
  • odzysk reszty farby z systemu przy zmianie farby
  • oszczędne i szybkie płukanie systemu przy zmianie farby
  • specjalne systemy zaopatrzenia w farbę, dla farb rzadko używanych
 
PARTNERZY: