Lakierowanie elektrostatyczne

Lakierowanie elektrostatyczne wspomaga lakierowanie  kinetyczne gdzie proces nakładania lakieru oparty jest na kinetyce, czyli tradycyjne metody transportu farby:

 •     transport farby pneumatyczny
 •     transport farby hydrodynamiczny

Lakierowanie elektrostatyczne mokre to jest to w dużym skrócie poprzednia metoda udoskonalona o pewien element aplikacji (elektrodę), która pozwala nadać cząstkom farby ładunek dodatni lub ujemny. Detal lakierowany jest uziemiony dzięki czemu jest "odbiornikiem" ładunków. Pomiędzy pistoletem, a detalem lakierowanym istnieje pole elektryczne, którego linie dążą do powierzchni lakierowanego elementu transportują cząsteczki farby w kierunku detalu.

Lakierowanie elektrostatyczne umożliwia:

 •     zredukowanie straty materiału malarskiego
 •     zredukowanie OverSpray
 •     w znacznym stopniu ograniczenie zabrudzenia kabiny i filtracji
 •     równomierne rozłożenie materiału malarskiego na powierzchni lakierowanego detalu
 •     znaczna poprawa jakości lakierowanej powierzchni

Oferujemy:

 •     kompletne systemy lakierowania elktrostatycznego
 •     systemy separacji potencjału
 •     przebudowę istniejących już instalacji, w przypadku przejścia z farby rozpuszczalnikowej na farbę wodorozcieńczalną
 •     analizę i serwis istniejących systemów
 •     wytwornice wysokiego napięcia i inne komponenty dla instalacji elektrostatycznych
 
PARTNERZY: