Program Sympozjum

Wtorek 04.09.2018

8:30     Rejestracja Uczestników

09:00   Powitanie Uczestników

09:15   Logistyka lakierowania przy zastosowaniu technologii naboju czyszczącego; różnorodne koncepcje (LacTec-Eisenmann)

10:00   Innowacyjna technologia koagulacji farb i lakierów Nalco APEX, obejmująca program chemiczny, ograniczający biologiczną uciążliwość zapachową lakierni (Nalco)

10:45   Przerwa

11:00   Przygotowanie powierzchni - czyszczenie suchym lodem - CO2 (ACP)

11:45   Pompy zębate / Nowa generacja zaworków do farby (Pomtava)

12:45  Przerwa obiadowa

13:45   Zastosowanie robotów lakierniczych w celu zwiększenia wydajności (LacTec-Eisenmann)

14:30   Zastosowanie pomp membranowe pod kątem Industry 4.0 (Timmer)

15:15  Przerwa

15:30   Czystość w lakierni – lepsza jakość lakierowania (Haug Chemie)

18:00   Wspólna kolacja


Środa 05.09.2018

09:00  Jak przygotować specyfikację techniczną nowej lakierni (Lakprogres)

09:45  Natryskowe przygotowanie powierzchni przed lakierowaniem, myjki tunelowe oraz osuszenie detali

10:30  Przerwa

11:00   Chemiczne przygotowanie powierzchni przed powlekaniem dla materiałów metalowych  (Haug Chemie)

12:00  Zakończenie Sympozjum -   wspólny obiad

 
PARTNERZY: